Thông tin quản trị

NQ HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2023

By : 03/05/2024
NQ HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2023

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023. Chi tiết xem tại đây The Board of Directors of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose information about the implementation of the method of issuing shares to pay dividends in 2023. See details here ...Đọc Thêm

Xem thêm

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và tài liệu chính thức

By : 17/04/2024
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và tài liệu chính thức

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư Sáng ngày 16/04/2024, tại trụ sở chính của Công ty – đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã được diễn ra trong không khí long trọng, tập trung và đề cao tính hiệu quả của kỳ họp. Công ty xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư kết quả của Đại hội theo thông tin chi tiết download tại đây. [Translation] Dear shareholders/investors On the morning of April 16, 2024, The...Đọc Thêm

Xem thêm

CBTT nhận được Đơn đề cử TV HĐQT kèm SYLL

By : 06/04/2024
CBTT nhận được Đơn đề cử TV HĐQT kèm SYLL

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư,CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin CBTT về việc nhận được Đơn đề cử TV HĐQT của cổ đông kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên. Xem chi tiết xem tại đây. [English version] Dear Shareholders and Investors, Thanh Dat Investment Development JSC would like to disclose information about receiving the Nomination Form for BOD with the candidate’s Resume. For details, see the documents here....Đọc Thêm

Xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

By : 04/04/2024
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư,CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Xem chi tiết Tài liệu họp tại đây. [English version] Dear Shareholders and Investors, Thanh Dat Investment Development JSC would like to post additional documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. For details, see the documents here....Đọc Thêm

Xem thêm

CBTT vv nhận được đơn từ nhiệm TV HĐQT độc lập của ông Vũ Sơn Tùng

By : 04/04/2024
CBTT vv nhận được đơn từ nhiệm TV HĐQT độc lập của ông Vũ Sơn Tùng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Ngày 04/04/2024, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông Vũ Sơn Tùng. Thời gian từ nhiệm: kể từ ngày 16/04/2024. Chi tiết xem tại đây Dear Shareholders/Investors, On April 04, 2024, Thanh Dat Investment and Development JSC received Mr. Vu Son Tung’s resignation – the independent member of the Board of Directors. Resignation time: from April 16, 2024. See details here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và tài liệu họp

By : 25/03/2024
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và tài liệu họp

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tưCTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng thông báo lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Thông tin cụ thể như sau: Thời gian: 7h30 thứ 3 ngày 16/04/2024. Địa điểm: Hội trường Trụ sở chính công ty Đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, Hà Nam Nội dung: Thảo luận và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Chi tiết xem thông báo mời họp và Tài liệu họp xem tại đây [English version] Dear Shareholders and Investors, Thanh...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT vv chuyển nhượng 100% cổ phần tại CTCP Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam

By : 08/03/2024
Nghị quyết HĐQT vv chuyển nhượng 100% cổ phần tại CTCP Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin CBTT Nghị quyết HĐQT số 28/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua việc chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty tại CTCP Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam. Chi tiết xem tại đây   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose Board of Directors Resolution No. 28/2024/NQ-HĐQT on approving the transfer of 100% of the Company’s shares at Tan Cang – Dong Van Ha Nam Joint Stock Company. See details here ...Đọc Thêm

Xem thêm

THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐHĐCĐ TN 2024

By : 24/02/2024
THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐHĐCĐ TN 2024

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin CBTT về NQ HĐQT số 20/2024/NQ-HĐQT và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2024. Chi tiết xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose information about the Board of Directors Resolution No. 20/2024/NQ-HĐQT and Notify about the last registration date to exercise the right to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. See details here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2024

By : 02/02/2024
NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2024

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin CBTT Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT về việc ký kết hợp đồng kinh tế với các bên liên quan năm 2024. Chi tiết xem tại đây   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose Board Resolution No.13/2024/NQ-HĐQT on signing economic contracts with related parties in 2024. See details here ...Đọc Thêm

Xem thêm