Thông tin quản trị

Nghị quyết số: 59/2018/DTD/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2018 về việc Tham gia và đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III.

By : 11/12/2018
Nghị quyết số: 59/2018/DTD/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2018 về việc Tham gia và đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.     ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo quản trị bán niên 2018

By : 25/07/2018
Báo cáo quản trị bán niên 2018

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt kính gửi đến quý cổ đông/nhà đầu tư, Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2018. Tài liệu chi tiết xin vui lòng tải tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo quản trị năm 2017

By : 31/01/2018
Báo cáo quản trị năm 2017

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông / Nhà đầu tư báo cáo quản trị công ty năm 2017. Link download tại đây Trân trọng! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Bản cáo bạch

By : 26/10/2017
Bản cáo bạch

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi tới các quý cổ đông, nhà đầu tư Bản cáo bạch niêm yết Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Link download tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Điều lệ CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

By : 26/10/2017
Điều lệ CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Dieu le ...Đọc Thêm

Xem thêm