CẢNG YÊN LỆNH BẮC

[English Version Below]

Cảng thuỷ nội địa Yên Lệnh Bắc Hà Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25/1/2024, chủ cảng là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD). Cảng Yên Lệnh Bắc được xây dựng tại xã Mộc Nam, xã Chuyên Ngoại – huyện Duy Tiên – tỉnh Hà Nam có vị trí thuận lợi cả về giao thông đường thuỷ (nằm trên sông Hồng thuộc tuyến hành lang đường thuỷ số 3 – tuyến cấp 1) và đường bộ (gần các tuyến đường QL38, QL39, cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, quốc lộ 1A….). Cảng có các điều kiện khai thác vận tải rất thuận lợi. Khu vực này nằm giáp ranh 2 tỉnh Hà Nam và Hưng Yên với rất nhiều khu công nghiệp đang được mở rộng phát triển, dự kiến sẽ thu hút được nhiều nguồn hàng và lượng hàng.

Tổng mức đầu tư của dự án là 468.424.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi tám tỷ bốn trăm hai mươi bốn triệu đồng), diện tích cảng lên đến 296.575m2. Mục tiêu đến năm 2030 công suất vận chuyển hàng hoá đạt 2,68 triệu tấn/ năm nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá theo đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh và khu vực phía Bắc.

Dự án khi đưa vào hoạt động sẽ tạo ra 100 công ăn việc làm mới cho người dân địa phương, đóng góp vào ngân sách mỗi năm hàng chục tỷ đồng.

Ngoài vận chuyển theo tuyến hành hành lang đường thuỷ số 3, cảng Yên Lệnh Bắc cũng có thể tiếp nhận và xuất hàng theo tuyến hành lang 2 – Quảng Ninh – Hải Phòng – Ninh Bình là tuyến đường thuỷ nội địa cấp 2.

Đội tàu qua cảng Yên Lệnh Bắc có thể khai thác hiệu quả với đoàn sà lan đến 4×600 tấn và phương tiện thuỷ nội địa có trọng tải 1.000 tấn, các sà lan container có sức chở đến 84TEU, mớn nước đầy tải không quá 5m.

Mọi thông tin liên hệ hợp tác với cảng theo SĐT: 0988607699 (Mr. Hà).

[English version]

Yen Lenh Bac – Ha Nam inland waterway port officially came into operation from January 25, 2024, the port owner is Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company (DTD). Yen Lenh Bac Port was built in Moc Nam commune, Chuyen Ngoai commune – Duy Tien district – Ha Nam province with a convenient location in terms of waterway transportation (located on the Red River, part of waterway corridor No. 3 – high-level route 1) and roads (near National Highway 38, National Highway 39, Cau Gie – Ninh Binh Expressway, National Highway 1A…). The port has very favorable transportation operating conditions. This area is located bordering the two provinces of Ha Nam and Hung Yen with many industrial parks being expanded and developed, expected to attract many sources of goods.

The total investment of the project is 468,424,000,000 VND (Four hundred sixty-eight billion, four hundred twenty-four million VND), the port area is up to 296,575m2. The goal is that by 2030, the cargo transport capacity will reach 2.68 million tons/year to meet the needs of transporting goods by inland waterways in the province and the Northern region.

When the project is put into operation, it will create 100 new jobs for local people, contributing to the budget after 50 years of 1,906,460,282,810 VND (One thousand nine hundred and six billion four hundred and sixty million two hundred and eighty-two thousand, eight hundred and ten dong).

In addition to transporting along waterway corridor No. 3, Yen Lenh Bac port can also receive and export goods along corridor 2 – Quang Ninh – Hai Phong – Ninh Binh, which is a level 2 inland waterway.

The fleet passing through Yen Lenh Bac port can be effectively exploited with barges of up to 4×600 tons and inland waterway vehicles with a tonnage of 1,000 tons, container barges with a carrying capacity of up to 84TEU, full load draft not exceeding 5m.

For all information, please contact the port for cooperation via phone number: 0988607699 (Mr. Ha).

 

Tin Liên Quan