Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư,

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Xem CBTT đường dẫn tài liệu họp tại đây.

Xem chi tiết Tài liệu họp tại đây.

[English version]

Dear Shareholders and Investors,

Thanh Dat Investment Development JSC would like to post additional documents of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

For details, see the documents here.

Tin Liên Quan