Tổng quan công ty

Tầm nhìn

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt hướng đến mục tiêu trở thành một trong những đơn vị xây dựng hàng đầu cả nước, trong tương lai sẽ đưa doanh nghiệp vươn tầm quốc tế.

Không dừng lại ở đó, hình ảnh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt sẽ trở thành biểu tượng của chất lượng và an toàn.!.

Phương châm hoạt động

Khách hàng là nhân tố quan trọng của sự phát triển, xây dựng mối quan hệ bền vững trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Xây dựng công trình với chất lượng tốt nhất.

Chính sách chất lượng

Tổ chức bộ máy chuyên môn hóa.

Tạo môi trường làm việc lành mạnh và công bằng để nhân viên có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Thường xuyên tổ chức đào tạo nghiệp vụ nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của công việc, nâng cao chất lượng nhân lực và nâng cao sức cạnh tranh của Công ty.

Luôn luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi của khách hàng để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng và dịch vụ sau bán hàng.

Đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng trên cơ sở cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng với yêu cầu đã được thỏa thuận.

Lựa chọn đa dạng các nhà cung cấp có chất lượng và giá cả phù hợp đáp ứng được mọi đối tượng khách hàng.

Duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 làm cơ sở để hoạch định, kiểm soát, cải tiến chất lượng và đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ với khách hàng.

Giá trị cốt lõi

Uy tín

Uy tín là yếu tố quan trọng nhất dẫn tới thành công của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Vì vậy Ban lãnh đạo cùng toàn thể thành viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Thành Đạt  luôn nỗ lực trở thành biểu tượng của uy tín, chất lượng.

Chất lượng

Chất lượng có nghĩa là chất lượng trong công việc, chất lượng trong dịch vụ, chất lượng của các bộ phận, chất lượng con người kể cả công nhân, kỹ sư, giám đốc và viên chức điều hành, chất lượng của công ty, chất lượng của các mục tiêu.

Tiến độ 

Thời gian là tiền bạc của khách hàng, công ty, nhân viên công ty và của xã hội. Trong dự án xây dựng, việc đảm bảo tiến độ tạo ra giá trị gia tăng cho các bên tham gia dự án.