Thông tin pháp lý

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 25

By : 21/03/2023
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 25

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 25 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 16/03/2023. Chi tiết xin mời Quý cổ đông/ Nhà đầu tư xem tại đây   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change of the 24th Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province...Đọc Thêm

Xem thêm

CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI DO PHÁT HÀNH ESOP 2022

By : 06/03/2023
CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI DO PHÁT HÀNH ESOP 2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Điều lệ mới đã sửa đổi theo kết quả của đợt phát hành ESOP 2022 Chi tiết Điều lệ mới vui lòng xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the revised Charter according to the results of the issuing of ESOP 2022. For details of the new Charter, please see here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

CBTT vv nhận được công văn chấp thuận BCKQPH ESOP của UBCKNN

By : 06/03/2023
CBTT vv nhận được công văn chấp thuận BCKQPH ESOP của UBCKNN

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được Báo cáo kết quả phát hành ESOP 2022. Chi tiết xem tại đây.   Dear Shareholders/ Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce information about the State Securities Commission’s announcement of receiving the Report on the results of issuing ESOP 2022. See details here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

By : 26/12/2022
Công bố thông tin về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1, cụ thể:Ngày giao dịch chính thức của 5.437.362 cổ phiếu tự do chuyển nhượng: Thứ sáu, ngày 30/12/2022; Ngày giao dịch chính thức của 709.740 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: Thứ Hai, ngày 13/11/2022.Chi tiết xem tại đây   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development...Đọc Thêm

Xem thêm

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

By : 23/12/2022
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu bổ sung từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1. Hiện tại, Công ty đang làm các thủ tục đăng ký ngày giao dịch đầu tiên (dự kiến ngày giao dịch đầu tiên đối với số cổ phiếu niêm yết bổ sung được tự do chuyển nhượng trong đợt chào bán thêm là ngày 30/12/2022). Chi...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 09

By : 12/12/2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ chín số 185/2017/GCNCP-VSD-9 ngày 09/12/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Chi tiết thông tin xin mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây. Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change of the 9th Securities Registration Certificate No. 185/2017/GCNCP-VSD-9 dated December...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 24

By : 29/11/2022
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 24

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 24 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 24/11/2022. Chi tiết xin mời Quý cổ đông/ Nhà đầu tư xem tại đây   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change of the 24th Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province...Đọc Thêm

Xem thêm

CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI DO CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

By : 25/11/2022
CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI DO CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Điều lệ mới đã sửa đổi theo kết quả thực tế của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1 Chi tiết Điều lệ mới vui lòng xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the revised Charter according to the actual results of the public offering of shares at the ratio of 5: 1. For details of the new Charter, please see here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN UBCKNN NHẬN ĐƯỢC BÁO CÁO KQPH ĐỢT CHÀO BÁN 2021

By : 23/11/2022
CÔNG BỐ THÔNG TIN UBCKNN NHẬN ĐƯỢC BÁO CÁO KQPH ĐỢT CHÀO BÁN 2021

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1. Chi tiết xem tại đây.   Dear Shareholders/ Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce information about the State Securities Commission’s announcement of receiving the Report on results of additional public offering of shares at the ratio 5:1. See...Đọc Thêm

Xem thêm