Thông tin pháp lý

DTD: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 05

By : 10/12/2020
DTD: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 05

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 5 số 185/2017/GCNCP-VSD-5 ngày 08/12/2020 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Chi tiết xem tại đây! [ENGLISH VERSION] The Vietnam Securities Depository announces the issuance of the 5th amended Securities Registration Certificate No. 185/2017 / GCNCP-VSD-5 dated December 8, 2020 due to additional securities registration by  Thanh Dat Development Investment JSC., Details see...Đọc Thêm

Xem thêm

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 20 SAU PHÁT HÀNH ESOP

By : 05/12/2020
THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 20 SAU PHÁT HÀNH ESOP

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Ngày 05/12/2020, HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt  đã nhận được Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 30/11/2020. Chi tiết như sau: Thông tin trước khi thay đổi: Vốn điều lệ: 245.809.970.000 đồng. Thông tin sau khi thay đổi: Vốn điều lệ: 274.955.530.000 đồng Lý do thay đổi: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành từ nguồn vốn chủ sở...Đọc Thêm

Xem thêm

DTD: Công bố điều lệ công ty đã sửa đổi

By : 04/11/2020
DTD: Công bố điều lệ công ty đã sửa đổi

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố điều lệ đã sửa đổi của công ty về vốn sau lần phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2020 Chi tiết vui lòng xem tại đây! [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the company’s revised charter on capital after the issue of shares under the employee selection program in 2020. More details please download here! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố Điều lệ của Công ty đã thay đổi sau đợt phát hành cổ phiếu từ Nguồn vốn chủ sở hữu

By : 08/09/2020
Công bố Điều lệ của Công ty đã thay đổi sau đợt phát hành cổ phiếu từ Nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố Điều lệ mới đã được sửa đổi sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết vui lòng xem tại đây. [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the new charter which has been revised after the share issuance to increase share capital from Equity resource. More details please download here.   ...Đọc Thêm

Xem thêm

CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Đạt nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3

By : 29/10/2019
CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Đạt nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3

CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Đạt đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ ba số 185/2017/GCNCP-VSD-3 ngày 28/10/2019 do đăng ký chứng khoán. Theo đó, Số lượng chứng khoán bổ sung: 381.000 cổ phiếu Giá trị chứng khoán bổ sung: 3,810,000,000 đồng Tồng số lượng chứng khoán: 24.580.997 cổ phiếu Tổng giá trị chứng khoán: 245,809,970,000 đồng Bắt đầu từ ngày 30/10/2019, VSD nhận đăng ký chứng khoán bổ sung trên. Nguồn: www.vsd.vn [English version] Thanh...Đọc Thêm

Xem thêm

Thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19

By : 16/10/2019
Thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo đã nhận được Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 16/10/2019. Chi tiết như sau: Thông tin trước khi thay đổi: Vốn điều lệ: 241.999.970.000 đồng. Thông tin sau khi thay đổi: Vốn điều lệ: 245.809.970.000 đồng. Lý do thay đổi: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Chi tiết xem tại đây.   [ENG Version] Dear...Đọc Thêm

Xem thêm

CBTT Chấp thuận Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của UBCKNN

By : 13/09/2019
CBTT Chấp thuận Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của UBCKNN

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin Chấp thuận phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của UBCKNN. Chi tiết vui lòng xem tại đây.   [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced The State Securities Commission approved the plan to issue shares under the employee selection program More details please download here.         ...Đọc Thêm

Xem thêm

UBCKNN nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Đạt

By : 09/09/2019
UBCKNN nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Đạt

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 57/2019/DTD-BC ngày 29/7/2019 của CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/DTD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 59/2019/DTD/NQ-HĐQT ngày 29/7/2019 về việc thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo Thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 18

By : 20/08/2019
Thông báo Thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 18

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo Thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 18 Chi tiết vui lòng xem tại đây.   [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced  changing The 18th bussiness registration More details please download here.           ...Đọc Thêm

Xem thêm