Thông tin pháp lý

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

By : 20/04/2021
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã thông qua Sửa đổi Quy chế về quản trị Công ty. Chi tiết xem tại đây Details see here ...Đọc Thêm

Xem thêm

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

By : 20/04/2021
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty. Chi tiết xem tại đây Details see here ...Đọc Thêm

Xem thêm

Quy chế hoạt động của ban kiểm soát

By : 20/04/2021
Quy chế hoạt động của ban kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Chi tiết xem tại đây Details see here   ...Đọc Thêm

Xem thêm

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

By : 20/04/2021
Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

Tại Đại hội đồng cổ đông 2021 đã thông qua việc Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Chi tiết xem tại đây Details see here ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 456.500 cổ phiếu DTD

By : 28/12/2020
Thông báo của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 456.500 cổ phiếu DTD

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin đăng thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 456.500 cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn người lao động. Chi tiết vui lòng xem tại đây. [ENG Version] Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment JSC,. would like to post an announcement of the Hanoi Stock Exchange on the first trading day of additional listed shares of Thanh Dat Investment and...Đọc Thêm

Xem thêm

DTD: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 05

By : 10/12/2020
DTD: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 05

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 5 số 185/2017/GCNCP-VSD-5 ngày 08/12/2020 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Chi tiết xem tại đây! [ENGLISH VERSION] The Vietnam Securities Depository announces the issuance of the 5th amended Securities Registration Certificate No. 185/2017 / GCNCP-VSD-5 dated December 8, 2020 due to additional securities registration by  Thanh Dat Development Investment JSC., Details see...Đọc Thêm

Xem thêm

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 20 SAU PHÁT HÀNH ESOP

By : 05/12/2020
THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 20 SAU PHÁT HÀNH ESOP

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Ngày 05/12/2020, HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt  đã nhận được Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 30/11/2020. Chi tiết như sau: Thông tin trước khi thay đổi: Vốn điều lệ: 245.809.970.000 đồng. Thông tin sau khi thay đổi: Vốn điều lệ: 274.955.530.000 đồng Lý do thay đổi: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành từ nguồn vốn chủ sở...Đọc Thêm

Xem thêm

DTD: Công bố điều lệ công ty đã sửa đổi

By : 04/11/2020
DTD: Công bố điều lệ công ty đã sửa đổi

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố điều lệ đã sửa đổi của công ty về vốn sau lần phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2020 Chi tiết vui lòng xem tại đây! [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the company’s revised charter on capital after the issue of shares under the employee selection program in 2020. More details please download here! ...Đọc Thêm

Xem thêm

UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

By : 28/10/2020
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động số 161/2020/DTD-BC ngày 16/10/2020 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD). Theo đó, DTD đã phát hành thành công 456.500 cổ phiếu. Chi tiết xem tại link! [English version] On October 19, 2020, the State Securities Commission (SSC) received the report on the results of issuing shares to reward employees No. 161/2020 / DTD-BC dated October 16, 2020 of Thanh Dat Investment and Development...Đọc Thêm

Xem thêm