Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 25

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 25 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 16/03/2023.

Chi tiết xin mời Quý cổ đông/ Nhà đầu tư xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change of the 24th Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province on March 16, 2023.

For details, please see here

Tin Liên Quan