CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI DO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Điều lệ mới đã sửa đổi theo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022.

Chi tiết Điều lệ mới vui lòng xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the revised Charter according to the results of the stock issuance to pay dividends 2022.

For details of the new Charter, please see here.

Tin Liên Quan