CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI SỬA ĐỔI (THÊM NGÀNH NGHỀ SAU SÁP NHẬP)

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Điều lệ mới đã sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh trong quá trình sáp nhập Công ty con là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bến xe Thành Đạt.

Chi tiết Điều lệ mới vui lòng xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the new Charter, which has amended and supplemented the business lines during the merger.

For details of the new Charter, please see here.

Tin Liên Quan