Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 26

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 26 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 12/05/2023.

Chi tiết xin mời Quý cổ đông/ Nhà đầu tư xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change of the 26th Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province on May 12nd, 2023.

For details, please see here

Tin Liên Quan