Thông tin pháp lý

DTD: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 05

By : 10/12/2020
DTD: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 05

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 5 số 185/2017/GCNCP-VSD-5 ngày 08/12/2020 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Chi tiết xem tại đây![ENGLISH VERSION] The Vietnam Securities Depository announces the issuance of the 5th amended Securities Registration Certificate No. 185/2017 / GCNCP-VSD-5 dated December 8, 2020 due to additional securities registration by  Thanh Dat Development Investment JSC., Details see...Đọc Thêm

Xem thêm

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 20 SAU PHÁT HÀNH ESOP

By : 05/12/2020
THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 20 SAU PHÁT HÀNH ESOP

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Ngày 05/12/2020, HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt  đã nhận được Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 30/11/2020. Chi tiết như sau:Thông tin trước khi thay đổi: Vốn điều lệ: 245.809.970.000 đồng. Thông tin sau khi thay đổi: Vốn điều lệ: 274.955.530.000 đồng Lý do thay đổi: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành từ nguồn vốn chủ sở...Đọc Thêm

Xem thêm

DTD: Công bố điều lệ công ty đã sửa đổi

By : 04/11/2020
DTD: Công bố điều lệ công ty đã sửa đổi

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố điều lệ đã sửa đổi của công ty về vốn sau lần phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2020 Chi tiết vui lòng xem tại đây! [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the company’s revised charter on capital after the issue of shares under the employee selection program in 2020. More details please download here! ...Đọc Thêm

Xem thêm

UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

By : 28/10/2020
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động số 161/2020/DTD-BC ngày 16/10/2020 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD). Theo đó, DTD đã phát hành thành công 456.500 cổ phiếu. Chi tiết xem tại link! [English version] On October 19, 2020, the State Securities Commission (SSC) received the report on the results of issuing shares to reward employees No. 161/2020 / DTD-BC dated October 16, 2020 of Thanh Dat Investment and Development...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo của HNX về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

By : 26/10/2020
Thông báo của HNX về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin đăng thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt sau đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết vui lòng xem tại đây.   [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced The first trading day of additional shares.Thanh Dat Development Investment JSC,....Đọc Thêm

Xem thêm

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

By : 30/09/2020
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động số 127/2020/DTD-BC ngày 29/8/2020 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Công ty/Mã CK: DTD). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/DTD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020, Nghị quyết HĐQT số 126/2020/DTD/NQ-HĐQT ngày 29/08/2020 về việc thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố Điều lệ của Công ty đã thay đổi sau đợt phát hành cổ phiếu từ Nguồn vốn chủ sở hữu

By : 08/09/2020
Công bố Điều lệ của Công ty đã thay đổi sau đợt phát hành cổ phiếu từ Nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố Điều lệ mới đã được sửa đổi sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết vui lòng xem tại đây. [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the new charter which has been revised after the share issuance to increase share capital from Equity resource. More details please download here.   ...Đọc Thêm

Xem thêm

UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

By : 02/09/2020
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Ngày 01/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 121/2020/DTD-CV ngày 26/8/2020 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD). Theo đó, DTD đã phát hành 2.458.056 cổ phiếu (chiếm 99,99% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết xem tại đây! [English version] On September 01, 2020, the State Securities Commission...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

By : 26/08/2020
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết vui lòng xem tại đây   [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the result of issuing shares to increase share capital from equity More details please download here ...Đọc Thêm

Xem thêm