Công bố thông tin về việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu từ phát hành ESOP

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động .

Chi tiết thông tin xin mời xem tại đây.

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce information about being accepted by Hanoi Stock Exchange to list additional shares from the issuance of shares under the employee program.

Please see details here.

Tin Liên Quan