THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐHĐCĐ TN 2024

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư,

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin CBTT về NQ HĐQT số 20/2024/NQ-HĐQT và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Chi tiết xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose information about the Board of Directors Resolution No. 20/2024/NQ-HĐQT and Notify about the last registration date to exercise the right to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

See details here.

Tin Liên Quan