Công bố thông tin về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết xin  mời xem tại đây.

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company announces the first time of trading shares on additional listing date from Joint Stock Company Development shares increasing share capital from source owners.

Please see details here.

Tin Liên Quan