Công bố thông tin về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Chi tiết xin  mời xem tại đây.

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announces the first trading day of additional listed shares from the Issuance of shares under the employee selection program

Please see details here.

 

Tin Liên Quan