Công bố Điều lệ mới theo kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Điều lệ mới đã sửa đổi theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức

Chi tiết Điều lệ mới vui lòng xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the revised Charter according to the actual results of the issue of shares to pay dividends.

Details of the New Exception Convention can be found here.

 

 

Tin Liên Quan