Thông tin pháp lý

DTD: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 17

By : 29/03/2019
DTD: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 17

DTD: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 ngày 29 tháng 03 năm 2019. Chi tiết vui lòng xem tại đây!     ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 16

By : 26/11/2018

Kính quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Ngày 12/11/2018 Công ty cổ phần Thành Đạt đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết vui lòng xem tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin: CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung 2.000.000 cổ phiếu

By : 21/09/2018
Công bố thông tin: CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung 2.000.000 cổ phiếu

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung 2.000.000 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu bổ sung vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết vui lòng xem tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã nhận được giấy đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

By : 11/09/2018
Công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã nhận được giấy đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Ngày 10 tháng 09 năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 185/2017/GCNCP-VSD-1 ngày 06 tháng 09 năm 2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Chi tiết vui lòng xem tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo: CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã nhận được Công văn của UBCK Nhà nước về việc: “Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP đầu tư phát triển Thành Đạt”

By : 20/08/2018
Thông báo: CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã nhận được Công văn của UBCK Nhà nước về việc: “Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP đầu tư phát triển Thành Đạt”

Vào ngày 17/08/2018. Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt đã nhận được công văn của UBCK nhà nước về việc: “Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP đầu tư phát triển Thành Đạt” Chi tiết vui lòng xem tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo: CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã nhận được Công văn của UBCK Nhà nước về việc: “Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của DTD”

By : 04/07/2018
Thông báo: CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã nhận được Công văn của UBCK Nhà nước về việc: “Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của DTD”

Ngày 02/07/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã nhận được Công văn số 3858/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của DTD. Chi tiết vui lòng xem tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

By : 28/10/2017
Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Ngày 24/10/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra quyết định số 888/QĐ-SGDHN chấp thuận niêm yết cổ phiếu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Mã chứng khoán của Công ty sau khi lên sàn là DTD, giao dịch tại sàn HNX. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông. Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng / cổ phần Tổng số lượng chứng khoán niêm yết: 20.000.000 cổ phần. Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng. Chi tiết về quyết định xem tại đây 888-qd_2017-10-25_1045_1...Đọc Thêm

Xem thêm

Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của DTD

By : 26/10/2017
Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của DTD

Ngày 28/6/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:   – Tên Công ty: CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt   – Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam   – Điện thoại: 0351 3850936   – Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0700194008...Đọc Thêm

Xem thêm

Điều lệ CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

By : 26/10/2017
Điều lệ CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Dieu le ...Đọc Thêm

Xem thêm