UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Ngày 15/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 45/2019/DTD-CV ngày 4/7/2019 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (mã CK: DTD). Theo đó, DTD đã phát hành thành công 2.199.997 cổ phiếu.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

 

English version

On July 15, 2019, the State Securities Commission (SSC) received a report on the results of share issuance to increase share capital from equity source No. 45/2019 / DTD-CV on July 4 / 2019 of Thanh Dat Development Investment JSC (stock code: DTD). Accordingly, DTD successfully issued 2,199,997 shares.

More details please download here

 

 

Tin Liên Quan