Công bố thông tin: CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung 2.000.000 cổ phiếu

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung 2.000.000 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu bổ sung vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Tin Liên Quan