Công bố thông tin: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 16

Kính quý cổ đông/ Nhà đầu tư,

Ngày 12/11/2018 Công ty cổ phần Thành Đạt đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Tin Liên Quan