Thông báo: CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã nhận được Công văn của UBCK Nhà nước về việc: “Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP đầu tư phát triển Thành Đạt”

Vào ngày 17/08/2018. Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt đã nhận được công văn của UBCK nhà nước về việc: “Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP đầu tư phát triển Thành Đạt”

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Tin Liên Quan