Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Ngày 24/10/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra quyết định số 888/QĐ-SGDHN chấp thuận niêm yết cổ phiếu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Mã chứng khoán của Công ty sau khi lên sàn là DTD, giao dịch tại sàn HNX.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng / cổ phần

Tổng số lượng chứng khoán niêm yết: 20.000.000 cổ phần.

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng.

Chi tiết về quyết định xem tại đây

888-qd_2017-10-25_1045_1

Tin Liên Quan