Công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã nhận được giấy đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Ngày 10 tháng 09 năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 185/2017/GCNCP-VSD-1 ngày 06 tháng 09 năm 2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Tin Liên Quan