THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư,

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Chi tiết xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change in the number of outstanding shares due to the stock issuance to pay dividends 2022.

See details here

Tin Liên Quan