Thông tin công bố

Thông báo về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

By : 20/07/2018
Thông báo về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính thưa Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt thông báo tới Quý cổ đông/ Nhà đầu tư về việc lùi ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Do cần thêm thời gian để thực hiện các quy định cua pháp luật liên quan đến việc Công bố thông tin, Công ty xin lùi ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ phiếu thưởng sang ngày 02/08/2018. Chi tiết vui lòng tải tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

By : 03/07/2018
Công bố thông tin về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng Công bố thông tin về việc: “Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu” Download tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty Trân trọng kính báo! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin v/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

By : 11/05/2018
Công bố thông tin v/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư tài liệu về đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Download tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty Trân trọng kính báo! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

By : 21/04/2018
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 21/04/2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Các tài liệu về kỳ họp được tải tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Liên danh Thành Đạt – Vinaconex 25 trúng 2 gói thầu hơn 470 tỷ đồng

By : 10/04/2018
Liên danh Thành Đạt – Vinaconex 25 trúng 2 gói thầu hơn 470 tỷ đồng

(BĐT) – Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu thuộc hai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, với tổng trị giá hơn 470 tỷ đồng.                                                                                                                                                       Ảnh InternetNhà thầu trúng cùng lúc hai gói...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

By : 11/03/2018
Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin trân trọng thông báo ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 26/03/2018 chi tiết truy cập link sau đây https://drive.google.com/file/d/0B6PILCDmSqtDSGpWV0dRYWFwa2xMdzUxb3FCc29fSkE0TjhV/view?usp=sharing ...Đọc Thêm

Xem thêm

NQ HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Chăn nuôi Thanh Tân

By : 17/01/2018
NQ HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Chăn nuôi Thanh Tân

  CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo! NQ HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Chăn nuôi Thanh Tân. Mọi công tác liên quan đến việc thoái vốn được giao cho BGĐ Công ty thực hiện. Kính báo đến Quý cổ đông/Nhà đầu tư và các đối tác/khách hàng của Công ty. Chi tiết thông báo tại đây!   ...Đọc Thêm

Xem thêm

HNX: Thành Đạt (DTD) chính thức chào sàn ngày 16/11/2017

By : 09/11/2017
HNX: Thành Đạt (DTD) chính thức chào sàn ngày 16/11/2017

1453-tb_2017-11-09_1442_1 ...Đọc Thêm

Xem thêm