Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 21/04/2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Các tài liệu về kỳ họp được tải tại đây.

Tin Liên Quan