Thông tin công bố

TRẦN VIỆT ĐỨC – TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐĂNG KÝ MUA 80.000 CP

By : 11/07/2019
TRẦN VIỆT ĐỨC – TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐĂNG KÝ MUA 80.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Việt Đức – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 121.000 CP (tỷ lệ 0,55%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 80.000 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/07/2019 – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 550.000 CP

By : 26/06/2019
NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 550.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.450.000 CP (tỷ lệ 24,77%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 550.000 CP – Số lượng cổ phiếu đã mua: 550.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.000.000 CP (tỷ lệ 27,27%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 29/05/2019 – Ngày kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

ÔNG NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 550.000 CP

By : 28/05/2019
ÔNG NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 550.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.450.000 CP (tỷ lệ 24,77%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 550.000 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/05/2019 – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

ÔNG NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 450.000 CP

By : 24/05/2019
ÔNG NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 450.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000.000 CP (tỷ lệ 22,73%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 450.000 CP – Số lượng cổ phiếu đã mua: 450.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.450.000 CP (tỷ lệ 24,77%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 22/04/2019 – Ngày kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

By : 22/04/2019
Công bố Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

Dear Quý cổ đông/nhà đầu tư Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt thông qua ngày 20/04/2019. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng công bố Sơ yếu lý lịch của thành viên Ban kiểm soát của ông Phạm Văn Hà. Quý cổ đông/nhà đầu tư vui lòng xem tại đây.   [English version] Dear our Shareholders/Investors According to the Resolution of the annual meeting of shareholders 2019 dated April 20, 2019, Thanh...Đọc Thêm

Xem thêm

Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 450.000 CP (Mr. Nguyen Huy Cuong – Chairman – registered to buy 450,000 shares)

By : 19/04/2019
Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 450.000 CP (Mr. Nguyen Huy Cuong – Chairman – registered to buy 450,000 shares)

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000.000 CP (tỷ lệ 22,73%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 450.000 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/04/2019 – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế vượt 10% của năm 2018 so với 2017

By : 11/04/2019
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế vượt 10% của năm 2018 so với 2017

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư công văn giải trình giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế vượt 10% của năm 2018 so với 2017. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 đạt 28,5 tỷ đồng tăng hơn 43% so với năm 2017. Thành tựu này có được chủ yếu nhờ việc doanh thu trong năm của công ty cao vượt hơn 100 tỷ so với năm trước đó. Yếu tố chính đóng góp cho doanh thu tăng mạnh đến...Đọc Thêm

Xem thêm

DTD được UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính trong năm 2019

By : 05/04/2019
DTD được UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính trong năm 2019

Trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư. Ngày 04/04/2019, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt nhận được công văn chấp thuận gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính trong năm 2019. Trân trọng gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư được biết và cập nhật thông tin về tình hình tài chính của công ty theo thời gian mới được gia hạn theo quyết định này. [Translation] Dear Our shareholder and investor, On April 4, 2019, Thanh Dat Development Investment JSC received a written approval...Đọc Thêm

Xem thêm

Thành lập phòng Quan hệ cổ đông

By : 01/04/2019
Thành lập phòng Quan hệ cổ đông

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư   Để đảm bảo việc cung cấp thông tin đến Quý Cổ đông và các nhà đầu tư được kịp thời và đầy đủ, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng thông báo về việc thành lập Phòng Quan hệ cổ đông. Phòng Quan hệ cổ đông chính thức hoạt động từ ngày 01/04/2019. Mọi thông tin Quý cổ đông và các nhà đầu tư vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 08.2742.3136 hoặc email: quanhecodong.dtd@gmail.com. Chi tiết/Detail click here [Translation] Dear...Đọc Thêm

Xem thêm