Thông tin công bố

Thông báo về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

By : 20/07/2018
Thông báo về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính thưa Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt thông báo tới Quý cổ đông/ Nhà đầu tư về việc lùi ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Do cần thêm thời gian để thực hiện các quy định cua pháp luật liên quan đến việc Công bố thông tin, Công ty xin lùi ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ phiếu thưởng sang ngày 02/08/2018. Chi tiết vui lòng tải tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

By : 03/07/2018
Công bố thông tin về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng Công bố thông tin về việc: “Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu” Download tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty Trân trọng kính báo! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán

By : 29/06/2018
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán

Ngày 29 tháng 06 năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PKF Việt Nam. Qua đó, Công ty TNHH PKF Việt Nam sẽ là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Chi tiết xin vui lòng click vào đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2018

By : 26/06/2018
Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2018

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư tài liệu về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Chi tiết xin vui lòng click vào đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty Trân trọng kính báo! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin v/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

By : 11/05/2018
Công bố thông tin v/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư tài liệu về đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Download tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty Trân trọng kính báo! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

By : 21/04/2018
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 21/04/2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Các tài liệu về kỳ họp được tải tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Liên danh Thành Đạt – Vinaconex 25 trúng 2 gói thầu hơn 470 tỷ đồng

By : 10/04/2018
Liên danh Thành Đạt – Vinaconex 25 trúng 2 gói thầu hơn 470 tỷ đồng

(BĐT) – Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu thuộc hai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, với tổng trị giá hơn 470 tỷ đồng.                                                                                                                                                        Ảnh Internet Nhà thầu trúng cùng lúc hai gói...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông 2018

By : 05/04/2018
Báo cáo Đại hội đồng cổ đông 2018

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư, Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Download tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty Trân trọng kính báo! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2018

By : 05/04/2018
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2018

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng kính mời Quý cổ đông/nhà đầu tư về tham dự Đại hội đồng cổ đông 2018 Thư mời được Download tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty Trân trọng kính báo! ...Đọc Thêm

Xem thêm