Thông tin công bố

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

By : 08/04/2023
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo thường 2022 của công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Báo cáo thường niên năm 2022 xem tại đây. Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the Annual Report of 2021 at the attached link. Best regards! Details of the Annual report of 2022 to see here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ

By : 27/10/2022
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1, cụ thể: I. Thông báo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu DTD của người nội bộ:Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị, vui lòng xem tại đây Ông Trần Việt Đức – Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, vui lòng xem tại đây Ông Nguyễn Hữu Thuyết – Thành viên Hội đồng...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo Giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ

By : 12/10/2022
Thông báo Giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1, cụ thể: I. Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu DTD của người nội bộ:Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị, vui lòng xem tại đây Ông Trần Việt Đức – Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, vui lòng xem tại đây Ông Nguyễn Hữu Thuyết – Thành viên Hội đồng quản trị,...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin VSD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu

By : 20/09/2022
Công bố thông tin VSD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố thông tin về việc VSD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu. Chi tiết xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the announcement of VSD’s announcement of the last registration date to pay dividends in 2021 in shares and exercise the right to buy shares. See details here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN THANH TÂM – ỦY VIÊN HĐQT – ĐÃ MUA 250.000 CP

By : 13/06/2022
NGUYỄN THANH TÂM – ỦY VIÊN HĐQT – ĐÃ MUA 250.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Tâm – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.542.300 CP (tỷ lệ 5,02%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP – Số lượng cổ phiếu đã mua: 250.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.792.300 CP (tỷ lệ 5,83%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 26/05/2022 – Ngày kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 250.000 CP

By : 25/05/2022
NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 250.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.915.280 CP (tỷ lệ 29,01%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP – Số lượng cổ phiếu đã mua: 250.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.165.280 CP (tỷ lệ 29,82%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 12/05/2022 – Ngày kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN THANH TÂM – ỦY VIÊN HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 250.000 CP

By : 23/05/2022
NGUYỄN THANH TÂM – ỦY VIÊN HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 250.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Tâm – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.542.300 CP (tỷ lệ 5,02%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/05/2022 – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/06/2022. English version – Name of the individual performing the transaction:...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 250.000 CP

By : 09/05/2022
NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 250.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.915.280 CP (tỷ lệ 29,01%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/05/2022 – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

By : 19/04/2022
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo thường 2021 của công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Báo cáo thường niên năm 2021 xem tại đây. Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the Annual Report of 2021 at the attached link. Best regards! Details of the Annual report to see here. ...Đọc Thêm

Xem thêm