Thông tin công bố

Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

By : 07/07/2021
Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư của Công ty! Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty Chi tiết vui lòng xem tại đây. [ENG Version] Dear our Shareholders/Investers! Thanh Dat Development Consulting Company would like to announce information about the employee stock ownership issuance of the company Details please see here....Đọc Thêm

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2020

By : 07/07/2021
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2020

Kính thưa Cổ đông/Nhà đầu tư Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2021, CTCP Đầu tư Phát Triển Thành Đạt xin trân trọng thông báo lịch chốt quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2020 như sau: Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3%. Hình thức chi trả: bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2021 Ngày thanh toán: 12/08/2021 Chi tiết xem tại đây: https://www.vsd.vn/vi/ad/143054 Dear Shareholders/Investors To implement the Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2021, Thanh Dat Development...Đọc Thêm

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHẬN CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH DO TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

By : 29/06/2021
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHẬN CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH DO TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính thưa Cổ đông/Nhà đầu tư Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2021, CTCP Đầu tư Phát Triển Thành Đạt xin trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 14/07/2021. Chi tiết xem tại đây: https://www.vsd.vn/vi/ad/142879 Dear Shareholders/Investors To implement the Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2021, Thanh Dat Investment and Development Joint Stock Company is pleased to announce that the last registration date to...Đọc Thêm

Xem thêm

TRẦN VIỆT ĐỨC – TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 300.400 CP

By : 03/06/2021
TRẦN VIỆT ĐỨC – TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 300.400 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Việt Đức – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 299.600 CP (tỷ lệ 1,09%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.400 CP – Số lượng cổ phiếu đã mua: 300.400 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 600.000 CP (tỷ lệ 2,18%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 10/05/2021 – Ngày kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

Trần Việt Đức – Tổng giám đốc – Đăng ký mua 300.400 cổ phiếu

By : 05/05/2021
Trần Việt Đức – Tổng giám đốc – Đăng ký mua 300.400 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Việt Đức – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 299.600 CP (tỷ lệ 1,09%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.400 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/05/2021 – Ngày dự kiến kết thúc giao...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

By : 01/03/2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi quý các quý cổ đông và nhà đầu tư! Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết xem tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Tài khoản Zalo chính thức của Phòng Quan hệ cổ đông – CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

By : 06/01/2021
Tài khoản Zalo chính thức của Phòng Quan hệ cổ đông – CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông/nhà đầu tư đã quan tâm đến CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Thành Đạt Hà Nam). Thành Đạt Hà Nam là một doanh nghiệp xây dựng với hơn 20 năm kinh nghiệm trên địa bàn tỉnh Hà Nam với các dự án trọng điểm: Khu công nghiệp Đồng Văn 3, Bệnh viện Bạch Mai – Việt Đức, Trường chuyên Biên Hòa, Đại học Công nghiệp HN – CS Hà Nam … ngoài ra Công ty còn đầu tư trên các lĩnh vực: Nhà máy nước, Trạm trộn beton, Khách sạn Thành Đạt...Đọc Thêm

Xem thêm

DTD: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 04

By : 30/09/2020
DTD: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 04

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư số 185/2017/GCNCP-VSD-4 ngày 28/09/2020 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt Trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Điện thoại: 0226 3883 661 Fax: 0226 3883 126 Vốn điều lệ: 270,390,530,000 đồng Đã đăng...Đọc Thêm

Xem thêm

Công văn của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn công bố BCTC năm 2019 vì lý do bất khả kháng

By : 10/04/2020
Công văn của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn công bố BCTC năm 2019 vì lý do bất khả kháng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin Chấp thuận gia hạn công bố BCTC năm 2019 vì lý do bất khả kháng của UBCKNN. Chi tiết vui lòng xem tại đây.   [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development JSC announced that The State Securities Commission approved extending the disclosure of financial statements in 2019 because of covid-19 pandemic. More details please download here. ...Đọc Thêm

Xem thêm