Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và tài liệu chính thức

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư

Sáng ngày 20/04/2023, tại trụ sở chính của Công ty – đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã được diễn ra trong không khí long trọng, tập trung và đề cao tính hiệu quả của kỳ họp. Công ty xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư kết quả của Đại hội theo thông tin chi tiết download tại đây.

[Translation]

Resolution of 2023 Annual General Meeting of Shareholders and official documents
Dear shareholders/investors
On the morning of April 20, 2023, The Company’s Annual General Meeting took place at the head office of the Company – Nguyen Thi Dinh Street, Phu Ly City, Ha Nam Province. The company would like to send to shareholders and investors the results of the Annual General Meeting, Details see here

Tin Liên Quan