Công bố thông tin VSD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố thông tin về việc VSD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Chi tiết xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the announcement of VSD’s announcement of the last registration date to pay dividends in 2021 in shares and exercise the right to buy shares.

See details here.

Tin Liên Quan