Thông tin công bố

NGUYỄN QUANG TRÍ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 100.000 CP

By : 27/12/2021
NGUYỄN QUANG TRÍ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 100.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Trí – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.512.877 CP (tỷ lệ 4,92%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP – Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.612.877 CP (tỷ lệ 5,25%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 23/12/2021 – Ngày kết thúc giao...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN QUANG TRÍ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐĂNG KÝ MUA 100.000 CP

By : 18/12/2021
NGUYỄN QUANG TRÍ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐĂNG KÝ MUA 100.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Trí – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.512.877 CP (tỷ lệ 4,92%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/12/2021 – Ngày dự kiến kết thúc giao...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN THỊ KIM CHUNG – NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 50.000 CP

By : 11/11/2021
NGUYỄN THỊ KIM CHUNG – NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 50.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Chung – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.206.991 CP (tỷ lệ 3,93%) – Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quang Trí – Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc – Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột – Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.512.877 CP (tỷ lệ 4,92%) – Số lượng cổ phiếu...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN QUANG TRÍ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 300.000 CP

By : 05/11/2021
NGUYỄN QUANG TRÍ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 300.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Trí – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.212.877 CP (tỷ lệ 3,95%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP – Số lượng cổ phiếu đã mua: 300.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.512.877 CP (tỷ lệ 4,92%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 28/10/2021 – Ngày kết thúc giao...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

By : 07/07/2021
Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư của Công ty! Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty Chi tiết vui lòng xem tại đây. [ENG Version] Dear our Shareholders/Investers! Thanh Dat Development Consulting Company would like to announce information about the employee stock ownership issuance of the company Details please see here....Đọc Thêm

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2020

By : 07/07/2021
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2020

Kính thưa Cổ đông/Nhà đầu tư Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2021, CTCP Đầu tư Phát Triển Thành Đạt xin trân trọng thông báo lịch chốt quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2020 như sau: Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3%. Hình thức chi trả: bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2021 Ngày thanh toán: 12/08/2021 Chi tiết xem tại đây: https://www.vsd.vn/vi/ad/143054 Dear Shareholders/Investors To implement the Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2021, Thanh Dat Development...Đọc Thêm

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHẬN CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH DO TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

By : 29/06/2021
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHẬN CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH DO TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính thưa Cổ đông/Nhà đầu tư Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2021, CTCP Đầu tư Phát Triển Thành Đạt xin trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 14/07/2021. Chi tiết xem tại đây: https://www.vsd.vn/vi/ad/142879 Dear Shareholders/Investors To implement the Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2021, Thanh Dat Investment and Development Joint Stock Company is pleased to announce that the last registration date to...Đọc Thêm

Xem thêm

TRẦN VIỆT ĐỨC – TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 300.400 CP

By : 03/06/2021
TRẦN VIỆT ĐỨC – TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 300.400 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Việt Đức – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 299.600 CP (tỷ lệ 1,09%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.400 CP – Số lượng cổ phiếu đã mua: 300.400 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 600.000 CP (tỷ lệ 2,18%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 10/05/2021 – Ngày kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

Trần Việt Đức – Tổng giám đốc – Đăng ký mua 300.400 cổ phiếu

By : 05/05/2021
Trần Việt Đức – Tổng giám đốc – Đăng ký mua 300.400 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Việt Đức – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 299.600 CP (tỷ lệ 1,09%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.400 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/05/2021 – Ngày dự kiến kết thúc giao...Đọc Thêm

Xem thêm