Thông tin công bố

Quy chế phòng chống dịch Covid-19

By : 01/04/2020
Quy chế phòng chống dịch Covid-19

Do diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã ban hành Quy chế phòng chống dịch Covid-19. Công ty thông báo để các bộ phận trực thuộc biết và nghiêm túc thực hiện nhằm đảm bảo sức khỏe của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty. Chi tiết xem tại đây. Due to the increasingly complex situation of the disease, Thanh Dat Development Investment JSC issued The regulation on prevention of Covid-19 pandemic. We informed its subordinates to know and strictly...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 170.000 CP

By : 01/04/2020
NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 170.000 CP

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch Nguyễn Huy Cương. Chi tiết vui lòng xem tại đây. Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced The result of transactions of directors Mr. Cương. More details please download here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 200.000 CP

By : 09/03/2020
NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 200.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.198.000 CP (tỷ lệ 29,28%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/03/2020 – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/04/2020 Nguồn: https://www.hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-DTD.html?_des_tab=3 [English...Đọc Thêm

Xem thêm

DTD được UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố các Báo cáo tài chính trong năm 2020

By : 09/03/2020
DTD được UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố các Báo cáo tài chính trong năm 2020

Trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư.Ngày 09/03/2020, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt nhận được công văn chấp thuận gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính trong năm 2020. Trân trọng gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư được biết và cập nhật thông tin về tình hình tài chính của công ty theo thời gian mới được gia hạn theo quyết định này. File đính kèm tại đây [Translation] Dear Our shareholder and investor, On March 9, 2020, Thanh Dat Development Investment...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 298.000 CP

By : 30/12/2019
NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 298.000 CP

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT Mã chứng khoán: DTD Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.900.000 CP (tỷ lệ 28,07%) Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP Số lượng cổ phiếu đã mua: 298.000 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.198.000 CP (tỷ lệ 29,28%) Ngày bắt đầu giao dịch: 29/11/2019 Ngày kết thúc giao dịch: 10/12/2019[English version]Name of individual performing the transaction:...Đọc Thêm

Xem thêm

Ngày 22/11/2019, ngày giao dịch đầu tiên 381.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

By : 22/11/2019
Ngày 22/11/2019, ngày giao dịch đầu tiên 381.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

–       Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt –       Mã chứng khoán: DTD –       Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông –       Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu –       Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 381.000 cổ phiếu –       Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung: 3.810.000.000 đồng –       Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 24.580.997 cổ phiếu –       Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 300.000 CP

By : 22/11/2019
NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 300.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.900.000 CP (tỷ lệ 28,07%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/11/2019 – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT – Đã mua 300.000 cổ phiếu

By : 17/10/2019
Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT – Đã mua 300.000 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.600.000 CP (tỷ lệ 26,85%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP – Số lượng cổ phiếu đã mua: 300.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.900.000 CP (tỷ lệ 28,07%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 18/09/2019 – Ngày kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

CBTT về việc chuyển đổi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt sang công ty cổ phần theo hình thức tăng vốn từ 25.000.000.000 đồng sang 65.000.000.000 đồng

By : 25/09/2019
CBTT về việc chuyển đổi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt sang công ty cổ phần theo hình thức tăng vốn từ 25.000.000.000 đồng sang 65.000.000.000 đồng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin về việc chuyển đổi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt sang công ty cổ phần theo hình thức tăng vốn từ 25.000.000.000 đồng sang 65.000.000.000 đồng. Chi tiết vui lòng xem tại đây. [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced: Thanh Dat Development Investment and Trading LTD will be converted to The Joint Stock Company and raised charted capital...Đọc Thêm

Xem thêm