BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo thường 2021 của công ty tại link đính kèm.

Trân trọng!

Báo cáo thường niên năm 2021 xem tại đây.

Dear Shareholders / Investors,
Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the Annual Report of 2021 at the attached link.

Best regards!

Details of the Annual report to see here.

Tin Liên Quan