NQ HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Chăn nuôi Thanh Tân

 

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo!

NQ HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Chăn nuôi Thanh Tân. Mọi công tác liên quan đến việc thoái vốn được giao cho BGĐ Công ty thực hiện.

Kính báo đến Quý cổ đông/Nhà đầu tư và các đối tác/khách hàng của Công ty.

Chi tiết thông báo tại đây!

 

Tin Liên Quan