Công bố thông tin đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam
tổ chức phát hành cổ phầnCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam
Khu công nghiệp Đồng Văn I, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; Cung cấp dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp …
103.000.000.000 đồng
10.000 đồng/cổ phần
25.500 đồng/cổ phần
5.253.000 cổ phần
5.253.000 cổ phần
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 30/11/2018 đến 15h30 ngày 20/12/2018
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file danh sách các đại lý đấu giá)
Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/12/2018
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
08h30 ngày 27/12/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

(Nguồn: HNX)

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan