Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng sau khi đính chính

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng sau khi nhận được công văn chấp thuận về việc sửa đổi Bản cáo bạch của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chi tiết xem tại đây.

ear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the prospectus of additional shares offering to the public after receiving the written approval of the amendment of the Prospectus of the State Securities Commission.

See details here.

 

Tin Liên Quan