Báo cáo quản trị năm 2017

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông / Nhà đầu tư báo cáo quản trị công ty năm 2017.

Link download tại đây

Trân trọng!

Tin Liên Quan