Báo cáo quản trị năm 2019

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư Báo cáo quản trị của Công ty trong năm 2019.

Chi tiết xem tại đây.

[English version]

Dear Our shareholders/investors,

Thanh Dat Investment Development JSC would like to inform our shareholders and investors the report on listed corporate governance of Thanh Dat in 2019.

Detail click here.

Tin Liên Quan