Báo cáo tài chính Qúy 3/2019

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2019.

Chi tiết vui lòng xem

BCTC riêng quý 3 tại đây.

BCTC Hợp nhất tại đây

[ENG Version]

Dear Shareholders /Investors

Thanh Dat Investment Development JSC would like to send our shareholders/investors the Company’s separated and consolidated financial statements  for the second quarter of 2019.

Detail click here for separated

Detail click here for consolidated

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan