BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2021

Kính gửi Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II/ 2021 của công ty tại link đính kèm.

Trân trọng!

BCTC hợp nhất quý II  và giải trình xem tại đây.

BCTC riêng quý II và giải trình xem tại đây.

Giải trình xem tại đây

Dear Shareholders / Investors,
Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the first quarter of 2021 at the attached link.

Best regards!

Quarter II’s consolidated financial statements and explanations see here.

Quarter II’s separate financial statements and explanations see here.

Explanations see here

Tin Liên Quan