Báo cáo tài chính riêng đã soát xét 06 tháng đầu năm 2018

Kính thưa Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi tới Quý cổ đông/Nhà đầu tư báo cáo tài chính riêng đã soát xét 06 tháng đầu năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Tin Liên Quan