BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tình hình quản trị công ty cho kỳ báo cáo năm 2022

Chi tiết về báo cáo, kính mời Quý cổ đông và Nhà đầu tư xem tại đây

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Consulting Company would like to send to Shareholders and Investors the Report on the Company’s management of 2022

For details on the report, please see here

Tin Liên Quan