CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG THEO CHƯƠNG TRÌNH LƯA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư!

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố NQ HĐQT v/v thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2021.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

[ENG Version]

Dear Shareholders and Investors!

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the Board’s Resolution on the approval of the bonus share issuance program under the employee program in 2021.

Tin Liên Quan