CBTT Nghị quyết HĐQT số 96 về việc đính chính thông tin Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đính chính thông tin Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng.

Chi tiết thông tin xin mời xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce information about the correction of information in the prospectus for the share offered to public shareholders

Please see details here.

Tin Liên Quan