PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 10% VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC TIỀN MẶT 5%

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 10% và tạm ứng 5% trả cổ tức.

Chi tiết vui lòng xem tại đây!

[ENG Version] Dear Shareholders / Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company Disclosure of information on share issuance to increase share from equity by 10% and advance of 5%.

Details click HERE!

Tin Liên Quan