Công bố Bản thông báo phát hành về chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1 năm 2021.

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Bản thông báo phát hành về chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1 năm 2021.

Chi tiết thông tin xin mời xem tại đây

Phụ lục đính kèm xin mời xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce information about announcement of the issuance of additional shares to the public at a ratio of 5:1 in 2021.

Please see details heres

See the attached appendices heres

 

Tin Liên Quan