Công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất qúy IV năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất và giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

 

 

Tin Liên Quan