CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CHO KỲ BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tình hình quản trị công ty cho kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2021.

Chi tiết về báo cáo, kính mời Quý cổ đông và Nhà đầu tư xem tại đây

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Consulting Company would like to send to Shareholders and Investors the Report on the Company’s management for the first 6 months of 2021.

For details on the report, please see here

 

Tin Liên Quan