Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Chi tiết về Nghị quyết mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the Resolution of the Board of Directors on the approval of the detailed plan to offer additional shares to the public

Details of the Resolution invite Shareholders/Investors to see here

Tin Liên Quan