Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Chi tiết về Nghị quyết mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company published the Resolution of the Board of Directors on approving the detailed amendment of the plan to offer additional shares to the public

To see details of the Resolution, please click here.

Tin Liên Quan