Công bố NQ HĐQT thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Chi tiết về Nghị quyết mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company published the Resolution of the Board of Directors on approving the list of documents for offering additional shares to the public.

To see details of the Resolution, please click here.

Tin Liên Quan