Công bố NQ HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022.

Chi tiết xem tại đây

The Board of Directors of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose information about the implementation of the method of issuing shares to pay dividends in 2022.

See details here

Tin Liên Quan